BANK OFERT

  • Oferujemy Bank Osób z referencjami świadczącymi usługi opieki dla seniorów,
  • Oferujemy Bank Gospodyń Domowych z referencjami,
  • Oferujemy Bank Opiekunek do dzieci posiadających referencje,